Posebni savjetnici

Sukladno Zakonu o Vladi, pojedini član Vlade, uz suglasnost predsjednika Vlade, može imenovati posebnog savjetnika.

Na imenovanje posebnih savjetnika ne primjenjuju se odredbe propisa o zapošljavanju državnih službenika.

U Ministarstvu gospodarstva za posebne savjetnike ministra imenovan je prof. dr.sc. Tomislav Gelo.

Na temelju članka 23. stavka 10. Zakona o Vladi, podaci o posebnim savjetnicima objavljuju se na propisanom obrascu sukladno Odluci Vlade o sadržaju obrazaca o podacima o posebnim savjetnicima i članovima savjeta.