Ravnatelji uprava

  • Bojan Batinić, ravnatelj Uprave za internacionalizaciju
  • Robert Blažinović, ravnatelj Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt
  • dr. sc. Kristina Čelić, ravnateljica Uprave za energetiku
  • Branka Augustinović, p.o. ravnateljica Uprave za trgovinu i politiku javne nabave
  • Anja Bagarić, ravnateljica Ravnateljstva za robne zalihe