Unutarnje ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Narodne novine 97/2020) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva koje se sastoji od sljedećih ustrojstvenih jedinica:
 
1. Kabinet ministra
2. Glavno tajništvo
3. Uprava za internacionalizaciju
4. Uprava za klimatske aktivnosti
5. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
6. Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt
7. Uprava za energetiku
8. Uprava za trgovinu i politiku javne nabave
9. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
10. Uprava za zaštitu prirode
11. Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
12. Zavod za zaštitu okoliša i prirode
13. Ravnateljstvo za robne zalihe
14. Samostalni sektor za pravne poslove
15. Samostalna služba za unutarnju reviziju

Organigram (pdf)