Uprava za internacionalizaciju

Uprava za internacionalizaciju obavlja poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti i poslovne klime te promociji i poticanju investicija i izvoza, primjene inovacija i novih tehnologija u sektoru gospodarstva, razvoju poduzetničke infrastrukture, regulaciji javno-privatnog partnerstva i internacionalizaciji.

Uprava planira, izrađuje i u suradnji s partnerskim institucijama koordinira i provodi promidžbene aktivnosti za jačanje prepoznatljivosti Republike Hrvatske, odnosno promociju i privlačenje investicija na domaćem i međunarodnom tržištu. Vodi brigu o usklađenosti investicijske politike s ciljevima održivog razvoja i mobilizaciji privatnih investicija u ciljeve održivog razvoja te pruža podršku domaćim i stranim investitorima u svim fazama investicijskog procesa.

U Upravi se provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima ocjene i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva; predlaže, izrađuje i prati primjenu propisa koji uređuju pitanja poticanja investicija i razvoja aktivnosti subjekata poduzetničke infrastrukture te osigurava njihovu učinkovitu provedbu.

Uprava koordinira i vodi poslove koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu; vodi i koordinira poslove koji se odnose na jačanje internacionalizacije i konkurentnosti gospodarstva RH; provodi postupke vezane uz strateške investicijske projekte Republike Hrvatske te poduzima radnje i koordinira aktivnosti u cilju boljeg pozicioniranja Republike Hrvatske na globalnim ljestvicama konkurentnosti. Uprava pruža podršku domaćim kompanijama prilikom izlaska na strano tržište te u suradnji s partnerskim institucijama koordinira i provodi promidžbene aktivnosti usmjerene na internacionalizaciju poslovanja, odnosno jačanje vidljivosti domaćih kompanija te njihovih proizvoda i usluga na stranim tržištima.


BOJAN BATINIĆ
ravnatelj Uprave za internacionalizaciju

Tel: 01/6106 444
E-pošta: internacionalizacija@mingo.hr

OSTALI KONTAKTI UPRAVE