Konkurentnost

Sektor za konkurentnost vodi i koordinira poslove koji se odnose na jačanje internacionalizacije i konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske, posebice u segmentu unaprjeđenja poslovne klime, odnosno pozicioniranje Hrvatske kao konkurentne poslovne destinacije. Sektor provodi postupke vezane uz strateške investicijske projekte Republike Hrvatske, odnosno sva postupanja sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske. Sektor poduzima radnje i koordinira aktivnosti u cilju boljeg pozicioniranja Republike Hrvatske na globalnim ljestvicama konkurentnosti. U nadležnosti Sektora je i koordinacija mjera za administrativno rasterećenje gospodarstva te rasterećenje od neporeznih i parafiskalnih davanja. Sektor provodi aktivnosti usmjerene na unapređenje hrvatskog izvoza te općenito pruža podršku kompanijama prilikom procesa izlaska na strana tržišta, odnosno internacionalizacije.