Potpore za ulaganja

Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (Narodne novine 63/22) i odnose se na projekte ulaganja u:
 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške i
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Potpore uključuju:
 1. porezne potpore za mikropoduzetnike
 2. porezne potpore
 3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 5. potpore za:
  1. razvojno-inovacijske aktivnosti
  2. aktivnosti poslovne podrške i
  3. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 8. potpore za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 9. potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa.

Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj (trgovačka društva i obrti obveznici poreza na dobit) koji u trogodišnjem razdoblju izvrše ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:
 • 150.000 € uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta
 • 50.000 € uz uvjet otvaranja najmanje 3 nova radna mjesta za mikropoduzetnike
 • 50.000 € uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera
 • 3.000.000 € uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 • 500.000 € za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa.

Oblik i obvezni sadržaj Prijave za korištenje potpore za ulaganje propisani su člankom 3. Uredbe o poticanju ulaganja (Narodne novine 156/22). Prijava za korištenje potpore za ulaganje podnosi se prije početka planiranog ulaganja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, predajom u pisarnicu ili poštom na adresu Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.