Poduzetnička infrastruktura

Svrha razvoja i unapređenja poduzetničke infrastrukture je poticanje gospodarskog rasta kroz planiranje i pravodobnu izgradnju poduzetničke infrastrukture koja je nadalje u funkciji ravnomjernoga regionalnog razvoja Republike Hrvatske, bržeg rasta poduzetništva i povećanja investicija i zaposlenosti unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi.

Poduzetnička infrastruktura obuhvaća poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije.
 
Poduzetničke zone su područja namijenjena obavljanju poduzetničkih odnosno gospodarskih aktivnosti, a karakterizira ih zajedničko korištenje infrastrukturno opremljenog i organiziranog prostora te raspoloživih resursa poduzetničke zone od strane svih poduzetnika - korisnika koji posluju u poduzetničkoj zoni i time racionaliziraju troškove svog poslovanja.
 
Poduzetničke potporne institucije su primarno usmjerene na provođenje programa usmjerenih na razvoj poduzetništva, posebice malih i srednjih poduzetnika, a čime posljedično doprinose i unapređenju poduzetničkog okružja u Republici Hrvatskoj.

Poduzetničke potporne institucije dijele se na razvojne agencije (županijske, lokalne ili određene djelatnosti), poduzetničke centre (i digitalne inovacijske centre kao njihovu potkategoriju), poslovne inkubatore (poduzetničke ili za nove tehnologije), poduzetničke akceleratore, poslovne parkove, znanstveno-tehnologijske parkove i centre kompetencija.

Potkategorija poduzetničkih zona su slobodne zone koje kao instrument gospodarske politike također imaju učinke na ravnomjerni regionalni razvoj, povećanje izvoza, zaposlenosti i investicija, a na dan 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj postoji 6 slobodnih zona i to u Zagrebu, Bakru (Škrljevo), Splitu, Puli, Rijeci i Pločama.

Poslove vezane za razvoj i unapređenje poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj obavlja Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu / Služba za poduzetničku infrastrukturu koja je ujedno nadležna i za provedbu Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13, 41/1457/18 i 138/21) te Zakona o slobodnim zonama (Narodne novine, br. 44/96, 92/05, 85/08, 148/13 i 58/20).

Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture ustrojen je Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (JRPI) kao sistematizirana baza podataka o subjektima poduzetničke infrastrukture koja se vodi u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

U cilju olakšanja postupka upisa subjekata poduzetničke infrastrukture u JRPI, donesen je Naputak o Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, broj 45/22).

Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture pristupite ovdje.