Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - ostalo

3.10.2023. - POZIV NA INTERVJU vezan uz raspisani javni poziv za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
Vezan uz objavljeni javni poziv za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 96/23, 23. kolovoza 2023., na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u dnevnom tisku Jutarnjem listu i Večernjem listu te mrežnim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
 
Razgovori (intervju) s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz javnog poziva održat će se 5. i 6. listopada 2023. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, s početkom u 13:00 sati.


POZIV
23.8.2023. - JAVNI POZIV za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, br. 18/13., 127/13., 74/14., 98/19. i 41/21., u daljnjem tekstu: Zakon), Vlada Republike Hrvatske objavljuje
 
J A V N I  P O Z I V
 
za odabir kandidata za zamjenika predsjednika i člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave