Oglasi na neodređeno vrijeme

13. 2. 2024. POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) - 2 izvršitelja
KLASA: UP/I-112-07/23-03/1
URBROJ: 517-02-1-24-3
Zagreb, 13. veljače 2024.
 
 
Komisija za provedbu Oglasa za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme namještenika objavljuje
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
povodom Oglasa za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja KLASA: UP/I-112-07/23-03/1, URBROJ: 517-02-1-1-23-1 od 8. siječnja 2024. godine objavljenog u Narodnim novinama broj 5/24 od 12. siječnja 2024. godine i na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

POZIV
12. 1. 2024. Oglas za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-07/23-03/1
URBROJ: 517-02-1-1-23-1
Zagreb, 8. siječnja 2024. 

Na temelju članka 166. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/1372, URBROJ: 514-08-01-02/02-23-02 od 13. studenoga 2023. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje

 
O G L A S

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme