Propisi iz područja zaštite okoliša

Propisi

 
 • Zakon o zaštiti okoliša
  Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18
   
 • Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
  Narodne novine 131/20
   
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša'
  Narodne novine 91/16
   
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
  Narodne novine 116/16
   
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša
  Narodne novine 31/10
   
 • Nacrt plana zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje do 2020. godine
  pdf verzija