Propisi iz područja zaštite klime


PROPISI REPUBLIKE HRVATSKE

 • Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Narodne novine 127/19

 

PRAĆENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA

 

 • Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 5/17
   
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova
  Narodne novine 06/14
   
 • Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Narodne novine 18/14
   
 • Odluka o osnivanju pregovaračkog tima Vlade Republike Hrvatske vezano uz prodaju dijela nacionalne godišnje kvote emisijskih jedinica stakleničkih plinova državama članicama EU
   
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama Narodne novine 114/14
   
 • Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime Narodne novine 24/10
   
 • Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije 57/17
   
 • Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola Narodne novine 142/08

 

SUSTAV TRGOVANJA EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA (EU ETS)

 


Akti Europske unije

PRAĆENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA

 

 

SUSTAV TRGOVANJA EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA (EU ETS)

 

 

Popis međunarodnih ugovora

 

 • Okvirna Konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (Rio de Janeiro, 1992.)
  Objavljena u NN-MU br. 2/96, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. srpnja 1996.
   
 • Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (Kyoto, 1999.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999. godine.
  Zakon o potvrđivanju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime objavljen je u NN-MU br. 5/07
   
 • Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Engleska verzija
  (Doha, 2012.)
   
 • Zakon o potvrđivanju Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola objavljen je u NN-MU br. 6/15
   
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Zakon je objavljen u NN-MU 5/15
   
 • Odluka Vijeća (EU) 2015/146 od 26. siječnja 2015. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Engleska verzija
   
 • Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma
  Zakon je objavljen u NN-MU br. 3/17