Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye (12.01.2015. - 09.02.2015.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/2011), 12. siječnja 2015. godine započelo je savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogla su se dostavljati na adresu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, zaključno s danom 9. veljače 2015. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će, kao stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji, razmotriti sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji dostupan je i može se preuzeti ovdje.

Informacija o provedbi savjetovanja

27.04.2017. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju