Plan propisa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini