Plan propisa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini