2020

23.12.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) vezan uz Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme
KLASA: 011-01/20-01/434
URBROJ: 517-10-20-4

 
Komisija za provedbu Oglasa za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, objavljuje
 
POZIV NA INTERVJU
 
Vezan uz Oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 134/20 dana 4. prosinca 2020. i na mrežnim stranicama Ministarstva za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja na radno mjesto - posebni savjetnik u kabinetu ministra -1 izvršitelj/ ica.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima održat će se 29. prosinca 2020. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

23.12.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) (pdf.)
15.12.2020. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz javni poziv za predlaganje kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Klasa: 011-01/20-01/310

Urbroj: 517-10-1-20-4 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za predlaganje kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

vezan uz javni poziv za predlaganje kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 125/20 od 13. studenoga 2020. te na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske energetske regulatorne agencije, i u dnevnom tisku Jutarnjem i Večernjem listu.

Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz poziva održat će se 22. prosinca 2020. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

15.12.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (pdf)

04.12.2020. - Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme
KLASA: 011-01/20-01/434
URBROJ: 517-10-2-20-1

Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 66/19), ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
OGLAS
 
za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja, na radno mjesto:
  • posebni savjetnik u kabinetu ministra – 1 izvršitelj/ica

Rok prijave: 05.12.2020. do 14.12.2020.

Oglas - posebni savjetnik (pdf.)
Obrazac prijave - posebni savjetnik (pdf.)
 
13.11.2020. JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Klasa: 011-01/20-01/310

Urbroj: 517-10-1-20-1 

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12, 68/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: Agencija)

 

Člana Upravnog vijeća Agencije imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od sedam godina. Postupak imenovanja započinje objavljivanjem javnog poziva za predlaganje kandidata. Prikupljanje kandidatura provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.


13.11.2020. - Javni poziv HERA (pdf.)

21.10.2020. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme
KLASA: 112-03/20-01/01
URBROJ: 517-02-1-1-20-25
Zagreb, 21. listopada 2020.
 
Komisija za provedbu Oglasa za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja na radno mjesto - posebni savjetnik u kabinetu ministra -1 izvršitelj/ ica, objavljuje
 
 
POZIV NA INTERVJU
 
 
Vezan uz Oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 107/20 dana 2. listopada 2020. i na mrežnim stranicama Ministarstva za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja na radno mjesto - posebni savjetnik u kabinetu ministra -1 izvršitelj/ ica.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz Oglasa za posebnog savjetnika u kabinetu ministra, održat će se u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

21.10.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (pdf)
09.10.2020. – Obustava Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
Na temelju članka 50. b stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17 i 89/19), te sukladno čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi
 
ODLUKU
o obustavi postupka imenovanja ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
 
 
 
02.10.2020. - Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme
Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
O G L A S
 
za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja, na radno mjesto:
 
  • posebni savjetnik u kabinetu ministra - 1 izvršitelj/ica
       
 
Narodne Novine
Oglas (pdf)
Obrazac prijave (pdf)
 
 
Rok prijave: 02.10.2020. do 12.10.2020.
 
01.10.2020. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir i imenovanje ravnatelja/ice JU PP Lonjsko polje
KLASA: UP/I-112-03/20-01/04
URBROJ: 517-10-20-3
Zagreb, 30. rujna 2020.
 
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje objavljuje
 
POZIV NA INTERVJU
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 98/20, 2. rujna 2020. i na mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje.
 
Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/ivu održat će se 5. listopada 2020. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

01.10.2020. - POZIV NA RAZGOVOR (pdf)
 
03.07.2020 - Rezultati druge faze testiranja i poziv na razgovor po objavljenom Javnom natječaju
KLASA: 112-07/19-02/04
URBROJ: 517-02-1-1-20-1102
Zagreb, 3. srpnja 2020.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.hr objavljuje
 
REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA I POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
vezani uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20 prosinca 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.
29.06.2020 - Odluka o obustavi postupka Oglasa na određeno vrijeme
KLASA: 112-07/19-03/04
URBROJ: 517-02-1-1-20-162
Zagreb, 29. lipnja 2020.
 
           
Na temelju odredbe članka 50. b stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19) i odredbe članka 20. stavka 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar zaštite okoliša i energetike donosi
 
 
ODLUKU
 

 
Obustavlja se postupak po raspisanom Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, KLASA: 112-07/19-03/04, URBROJ: 517-02-1-1-19-1 od 17. prosinca 2019. godine, objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20. prosinca 2019. godine, na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva uprave te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
26.06.2020 - Uputa kandidatima vezano uz testiranje (COVID)
KLASA: 112-07/19-02/04
URBROJ: 517-02-1-1-20-1100
Zagreb, 26. lipnja 2020.
 
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje
 
 
UPUTE KANDIDATIMA/KINJAMA VEZANE UZ POSTUPAK PROVEDBE TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
Vezano uz provedbu postupka testiranja i razgovora (intervjua) po Javnom natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 125/19 od 20. prosinca 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u cilju zaštite od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, navodimo sljedeće;          
Ministarstvo je pri provođenju mjera higijensko-epidemiološke zaštite do sada osiguralo postavljanje uređaja za dezinfekciju ruku na ulaze po katovima, informativne plakate u svezi COVID-19 na vratima sanitarnih prostora i ulaznim vratima na katove, antibakterijske i antivirusne navlake za prihvatnike vrata na vratima sanitarnih prostora i dvorana za sastanke, DS barijere (dezinfekcijski otirači obuće) te tjednu provedbu postupka dezinfekcije cjelokupnog poslovnog prostora koji koristi Ministarstvo.
Postupku provedbe testiranja i razgovora (intervjua) može pristupiti isključivo kandidat/kinja koji ne pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti koje su mogući simptomi povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl., kao i kandidat koji se ne nalazi pod zdravstvenim nadzorom to jest ako je u samoizolaciji.
Prije same provedbe testiranja odnosno razgovora (intervjua), kandidatima/kinjama će biti uručen obrazac izjave koji je potrebno popuniti i potpisati (sadrži rubriku ime i prezime, kontakt podatke, podatak o mogućim znakovima akutne respiratorne bolesti, o mogućoj mjeri samoizolacije, boravku izvan RH). Nakon potpisivanja obrasca i ako su odgovori na pitanja negativni, kandidatu/kinji će se dopustiti da pristupi testiranju i razgovoru (intervjuu).
Nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod kandidata nije nužno, ali se preporuča.
Prilikom same provedbe testiranja i razgovora (intervjua), u dvorani će između kandidata biti osigurana potrebna socijalna distanca od najmanje 2 metra određena preporukama HZJZ-a.
Naprijed navedene preporuke po potrebi će se izmijeniti ukoliko se sadašnja epidemiološka situacija do dana određenog za testiranje odnosno razgovor (intervju) izmijeni.
 
 
 
           MINISTARSTVO ZAŠTITE
           OKOLIŠA I ENERGETIKE
 
 
26.06.2020 - Obrazac Izjave vezano uz testiranje
Obradu podataka iz ove Izjave Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi u svrhu zaštite pojedinaca od zarazne bolesti COVID-19 kao i sprječavanje širenja te zarazne bolesti u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakonom o zaštiti na radu te uputama nacionalnog stožera civilne zaštite koje se odnose na epidemiju COVID-19 te će provoditi obradu tih podataka isključivo za navedenu svrhu i za vrijeme provođenja zaštite prema uputama Nacionalnog stožera, a po isteku rizika podaci će biti izbrisani.
26.06.2020 - Poziv kandidatima/kinjama na drugu fazu testiranja i razgovor (intervju)
KLASA: 112-07/19-02/04
URBROJ: 517-02-1-1-20-1098
Zagreb, 26. lipnja 2020.
 
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje
 
 
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA I RAZGOVOR (INTERVJU)
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20. prosinca 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.
26.06.2020 - Poziv kandidatima/kinjama na drugu fazu testiranja i razgovor (intervju)
KLASA: 112-07/19-02/03
URBROJ: 517-02-1-1-20-283
Zagreb, 26. lipnja 2020.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.hr objavljuje
 
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA I RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20. prosinca 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.
26.06.2020 - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja
KLASA: 112-07/19-02/03
URBROJ: 517-02-1-1-20-284
Zagreb, 26. lipnja 2020.
 
           
Na temelju odredbe članka 50. b stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19) i odredbe članka 20. stavka 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar zaštite okoliša i energetike donosi
 
 
ODLUKU
 

 
Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, KLASA: 112-07/19-02/03, URBROJ: 517-02-1-1-19-1 od 17. prosinca 2019. godine, objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20. prosinca 2019. godine, na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva uprave te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
26.06.2020 - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja
KLASA: 112-07/19-02/04
URBROJ: 517-02-1-1-20-1099
Zagreb, 26. lipnja 2020.
 
           
Na temelju odredbe članka 50. b stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19) i odredbe članka 20. stavka 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar zaštite okoliša i energetike donosi
 
 
ODLUKU
 

 
Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, KLASA: 112-07/19-02/04, URBROJ: 517-02-1-1-19-1 od 17. prosinca 2019. godine, objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20. prosinca 2019. godine, na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva uprave te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
24.03.2020. POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za člana uprave INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
 
KLASA: 011-04/20-01/51
URBROJ: 517-10-20-3
Zagreb, 24. ožujka 2020.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za odabir tri kandidata za člana uprave INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb, objavljuje:
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
Vezan uz javni natječaj za odabir tri kandidata za člana uprave INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 25/20 od 6. ožujka 2020. te na mrežnim stranicama društva https://www.ina.hr , u Jutarnjem i Večernjem listu.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 25. ožujka 2020. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

Dokumenti

13.03.2020 - OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA o odgađanju provedbe druge faze testiranja objavljenih 11. ožujka 2020
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje
 
 
OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 
Odgađa se provedba druge faze testiranja kandidata/kinja objavljene dana 11. ožujka 2020
11.03.2020 - Poziv na drugu fazu testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-07/19-02/04 
URBROJ: 517-02-1-1-20-1097
Zagreb, 11. ožujka 2020. 


Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20 prosinca 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
11.03.2020 - Poziv na drugu fazu testiranja po objavljenom Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
KLASA: 112-07/19-03/04
URBROJ: 517-02-1-20-161
Zagreb, 11. ožujka 2020.


Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17, 70/19 i 98/19), te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj: 73/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
 
vezano uz raspisani Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, KLASA: 112-07/19-03/04, URBROJ: 517-02-1-1-19-1 od 17. prosinca 2019. godine objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike i internet stranici Ministarstva uprave dana 20. prosinca 2019. godine te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245 od 20. prosinca 2019. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.
11.03.2020 - Poziv na drugu fazu testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-07/19-02/03 
URBROJ: 517-02-1-1-20-282
Zagreb, 11. ožujka 2020


Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20 prosinca 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.
11.03.2020 - Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-07/19-02/04 
URBROJ: 517-02-1-1-20-1096
Zagreb, 11. ožujka 2020.


Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje
 
REZULTATE PRVE FAZE TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20 prosinca 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.
11.03.2020 - Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Oglasu za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
KLASA: 112-07/19-03/04
URBROJ: 517-02-1-20-160
Zagreb, 11. ožujka 2020.


Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17, 70/19 i 98/19), te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj: 73/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje
 
REZULTATE PRVE FAZE TESTIRANJA
 
vezano uz raspisani Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, KLASA: 112-07/19-03/04, URBROJ: 517-02-1-1-19-1 od 17. prosinca 2019. godine objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike i internet stranici Ministarstva uprave dana 20. prosinca 2019. godine te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245 od 20. prosinca 2019. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.
11.03.2020 - Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-07/19-02/03 
URBROJ: 517-02-1-1-20-281
Zagreb, 11. ožujka 2020.


Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.gov.hr objavljuje
 
REZULTATE PRVE FAZE TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20 prosinca 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.
09.03.2020. JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za člana upave INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb
KLASA:011-01/20-01/51
URBROJ: 517-10-20-1

Zagreb, 06.03.2020.
Narodne novine

Na temelju članka 13. stavka 1. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine, broj 12 /19) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za odabir kandidata za člana uprave INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb, Avenija V. Holjevca 10. - 3 (tri) izvršitelja na razdoblje od 5 (pet) godina.

JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za člana uprave INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb (pdf)
 

 
27.02.2020 - Poziv na prvu fazu testiranja vezano uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
KLASA: 112-07/19-02/04
URBROJ: 517-02-1-1-20-1095
Zagreb, 27. veljače 2020.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19 i 98/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.gov.hr i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr objavljuje
 
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20 prosinca 2019. godine, na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.
27.02.2020 - Odluku o djelomičnoj obustavi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Na temelju odredbe članka 50. b stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19 i 98/19) i odredbe članka 20. stavka 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), ministar zaštite okoliša i energetike donosi
 
 
ODLUKU
 
I
 
Djelomično se obustavlja postupak po raspisanom javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, KLASA: 112-07/19-02/04, URBROJ: 517-02-1-1-19-1 od 17. prosinca 2019. godine, objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20. prosinca 2019. godine, na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva uprave te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto:
 
„8. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
8.2. Sektor za prirodu
8.2.3. Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
8.2.3.2. Odjel za ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu
 
  • Redni broj i naziv radnog mjesta: 286. Stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica
 
25.02.2020 - Dopuna poziva na prvu fazu testiranja vezan uz Javni natječaj
KLASA: 112-07/19-02/03
URBROJ: 517-02-1-1-20-280
Zagreb, 24. veljače 2020.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.hr i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20 prosinca 2020. godine, na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.
25.02.2020 - Dopuna poziva na prvu fazu testiranja vezan uz raspisani oglas
KLASA: 112-07/19-03/04
URBROJ: 517-02-1-20-159
Zagreb, 24. veljače 2020.
 
Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17, 70/19 i 98/19), te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj: 73/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA
 
vezano uz raspisani Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, KLASA: 112-07/19-03/04, URBROJ: 517-02-1-1-19-1 od 17. prosinca 2019. godine objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike i internet stranici Ministarstva uprave dana 20. prosinca 2019. godine te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245 od 20. prosinca 2019. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.
11.02.2020. – Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen dana 20.12.2019. godine
KLASA: 112-07/19-02/03
URBROJ: 517-02-1-1-20-253
Zagreb, 10. veljače 2020.
 
Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 770/7, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 , 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog Javnog natječaja u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.hr i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr objavljuje:
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA

Vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 125/19 od 20 prosinca 2020. godine, na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

 

Dokumenti

11.02.2020. – Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen dana 20.12.2019. godine
KLASA: 112-07/19-03/04
URBROJ: 517-02-1-20-135
Zagreb, 10. veljače 2020.
 
Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17, 70/19 i 98/19), te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj: 73/19) i članka 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljuje:
 
POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA PRVU FAZU TESTIRANJA

 
vezano uz raspisani Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, KLASA: 112-07/19-03/04, URBROJ: 517-02-1-1-19-1 od 17. prosinca 2019. godine objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike i internet stranici Ministarstva uprave dana 20. prosinca 2019. godine te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 245 od 20. prosinca 2019. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.

 

Dokumenti

07.02.2020. POZIV NA RAZGOVOR Vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
KLASA: 011-04/20-01/01
URBROJ: 517-10-2-20-4
Zagreb, 7. veljače 2020.

Povjerenstvo za provođenje natječaja za odabir kandidata za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar na razdoblje od četiri godine objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

Vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar na razdoblje od četiri godine objavljenog u Narodnim novinama, broj: 04/20 od 10. siječnja 2020. te na mrežnim stranicama društva https://www.eihp@eihp.hr i u Večernjem listu.

Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 12. veljače 2020. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

07.02.2020. Poziv na razgovor (pdf)
30.01.2020 - Poziv na razgovor za javni natječaj za odabir kandidata za mjesto predsjednika i dva člana Uprave u trgovačkom društvu Jadranski naftovod d.d.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
 
KLASA: 011-04/20-01/02
URBROJ: 517-10-2-20-4
Zagreb, 30. siječnja 2020. 
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za odabir kandidata za predsjednika i dva člana uprave trgovačkog društva Jadranski naftovod, d.d., Zagreb, objavljuje:
 
 
POZIV NA RAZGOVOR

 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i dva člana uprave trgovačkog društva Jadranski naftovod d.d. objavljen je u Narodnim novinama, broj: 04/20 od 10. siječnja 2020. te na mrežnim stranicama društva https://www.janaf.hr i u Večernjem listu.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 4. veljače 2020. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

Dokumenti

10.01.2020. JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za predsjednika i dva člana uprave JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničko društvo, Zagreb
KLASA: 011-04/20-01/02
URBROJ: 517-10-2-20-1
Zagreb, 9. siječnja 2020.
Narodne novine
 
Na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine, br. 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za odabir kandidata za predsjednika i dva člana uprave JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24
10.01.2020. JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar na razdoblje od četiri godine
KLASA: 011-04/20-01/01
URBROJ: 517-10-2-20-1
Zagreb, 9. siječnja 2020.
Narodne novine
 
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te članka 14. stavka 1. točke 6., 26. i 27. Statuta Energetskog instituta Hrvoje Požar, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavljuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Energetskog instituta Hrvoje Požar na razdoblje od četiri godine