Sudjelovanje zainteresirane javnosti u izradi proračuna Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za razdoblje 2022. do 2024. godine

Sukladno Uputama za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022. – 2024. godine, a u cilju podupiranja načela transparentnosti i stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga i upravljanje javnim resursima, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja omogućuje zainteresiranoj javnosti aktivno sudjelovanje u izradi Državnog proračuna za razdoblje 2022. do 2024. godine. Financijski plan za razdoblje 2022. do 2024. godine izrađuje se temeljem usvojenog financijskog plana za razdoblje 2021. do 2023. godine, na kojeg građani daju komentare i prijedloge, a koji će se razmotriti pri izradi financijskog plana za sljedeće trogodišnje razdoblje. Sudjelovanje je omogućeno popunjavanjem obrasca u nastavku, te dostavom istog do 10. rujna 2021. godine na elektroničku adresu: financije@mingor.hr.

Obrazac za sudjelovanje
MINGOR 2021