Sudjelovanje zainteresirane javnosti u izradi proračuna Ministarstva zaštite okoliša i energetike za razdoblje 2020. do 2022. godine

Sukladno Uputama za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020. – 2022. godine, a u cilju podupiranja načela transparentnosti i stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga i upravljanje javnim resursima, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike omogućuje zainteresiranoj javnosti aktivno sudjelovanje u izradi Državnog proračuna za razdoblje 2020. do 2022. godine. Financijski plan za razdoblje 2020. do 2022. godine izrađuje se temeljem usvojenog financijskog plana za razdoblje 2019. do 2021. godine, na kojeg građani daju komentare i prijedloge, a koji će se razmotriti pri izradi financijskog plana za sljedeće trogodišnje razdoblje. Sudjelovanje je omogućeno popunjavanjem obrasca u nastavku, te dostavom istog do 10. rujna 2019. godine na elektroničku adresu: financije@mzoe.hr