Popis informacijskih posrednika koji su povezani na centralnu platformu i usklađeni s normom za e-račun

1. FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA) – slanje i zaprimanje e-računa
2. HRVATSKA POŠTA (HP) – slanje i zaprimanje e-računa
3. Hrvatski telekom (HT) – slanje i zaprimanje e-računa
4. mSTART d.o.o. – slanje i zaprimanje e-računa
5. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. (Moj eRačun) – slanje i zaprimanje e-računa
6. Megatrend Redok d.o.o. (OMNIZON) – slanje i zaprimanje e-računa
7. Hitra produkcija dokumenata d.o.o. – slanje i zaprimanje e-računa
8. EDITEL ADRIA d.o.o. – slanje i zaprimanje e-računa
9. POS d.o.o. – slanje i zaprimanje e-računa
10. OptimIT d.o.o.  – slanje i zaprimanje e-računa
11. DB informatika d.o.o. – slanje i zaprimanje e-računa
12. PONDI d.o.o. – slanje i zaprimanje e-računa
13. IE Računi d.o.o. – slanje i zaprimanje e-računa
14. C LAB d.o.o. – slanje i zaprimanje e-računa
15. Lumen Spei d.o.o. – slanje i zaprimanje e-računa
16. ZLATNI RAČUN d.o.o. - slanje i zaprimanje e-računa