Propisi

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/18)
Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u
javnoj nabavi
Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne
naručitelje u javnoj nabavi
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Opći porezni zakon (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
Zakon o računovodstvu (Narodne novine 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (eIDAS Uredba)
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (Narodne novine 62/17)
Zakon o elektroničkoj ispravi (Narodne novine 150/05) 
Zakon o elektroničkoj trgovini (Narodne novine 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19)