Tehničke specifikacije za razmjenu e-računa

Sva niže navedena dokumentacija dostupna je na linku FINE u dijelu Zaprimanje i izdavanje.

Specifikacija osnovne upotrebe e-računa (UBL 2.1.)

Tehnička specifikacija - Razmjena podataka web servisima - e-račun B2G – PKI

Tehnička specifikacija - Razmjena podataka web servisima - e-račun B2G – EDI

Tehnička specifikacija - Razmjena podataka web servisima - e-račun B2G - Ostale metode

Tehnička specifikacija za zaprimanje putem web servisa - asinkrona obrada

Zahtjev za integracijski modul (opcionalno)

Zahtjev za registraciju ili izmjenu podataka na servisu e-račun za državu korisnika drugog informacijskog posrednika

Zahtjev za registraciju ili izmjenu podataka informacijskog posrednika na servisu e-račun za državu

Zahtjev za registraciju organizacijskih jedinica