Dozvole za oružje

Zakonom o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (NN 80/2013) uređuje se nadzor prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava koji uključuje aktivnosti prije, tijekom i nakon izdavanja dozvola za izvoz, privremeni izvoz, uvoz, privremeni uvoz, pružanje usluga te prijenos, kao i nadležnosti tijela državne uprave u provedbi Zakona, prava i obveze izvoznika, uvoznika, dobavljača, primatelja i pružatelja usluga, uvjeti za obavljanje djelatnosti propisanih ovim Zakonom, upravne mjere, prekršaje i kaznena djela u slučajevima kršenja pojedinih odredbi ovoga Zakona.
 
Odjel za oružje i dozvole priprema dozvole za izvoz, uvoz i prijenos robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava. Dozvole se izdaju na temelju suglasnosti Povjerenstva za davanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, prijenos obrambenih proizvoda te pružanje usluga za robu vojne namjene. Članovi Povjerenstva su predstavnici ministarstava nadležnih za obranu, unutarnje poslove, vanjske poslove, carinu i gospodarstvo.
 
Na temelju Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, izvoz i uvoz robe mogu obavljati pravne i fizičke osobe – obrtnici, registrirane za obavljanje djelatnosti prometa robe vojne namjene te upisane u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava. Prije započinjanja djelatnosti izvoza, odnosno uvoza, pravne osobe dužne su zatražiti upis u Očevidnik (uvjeti za upis u očevidnike sadržani su u člancima 10, 11, 29 i 30 Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava). Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava kao i Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene vodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.