Zakoni i propisi

  1. Zakon o strateškim robnim zalihama (Narodne novine broj 141/22)
  2. Zakon o sustavu državne uprave - Narodne novine 66/19
  3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave - Narodne novine 150/1122/1293/16104/16116/18127/19
  4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Narodne novine 97/20