JISMS RH

Temeljem odredbe članka 145. Zakona o rudarstvu (Narodne novine, broj 56/13., 98/19. i 83/23.), Ministarstvo gospodarstva, ustrojilo je Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu JISMSRH) radi održivog gospodarenja i zaštite mineralnih sirovina.
Programsko rješenje JISMSRH se koristi za izdavanje odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i određivanje eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, evidenciju koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina i evidenciju građevinskih i uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja. Osim toga kroz rješenje se vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina, registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, registar koncesija mineralnih sirovina te evidencija o rezervama mineralnih sirovina. Provode se postupci provjere elaborata o rezervama mineralnih sirovina, postupci provjere rudarskih projekata istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, jednom godišnje izrađuje se bilanca rezervi mineralnih sirovina, te još niz drugih postupaka vezanih uz mineralne sirovine.

Kako bi podaci sadržani u Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina Republike Hrvatske postali dostupni svim javnim korisnicima i zainteresiranim subjektima, 2020. godine uspostavljen je javni WebGIS portal Jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina Republike Hrvatske (JISMSRH).

Na WebGIS portalu mogu se naći ažurirani podaci o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, a isti uključuju:
 • Popis aktivnih rudarskih gospodarskih subjekata u RH
 • Popis aktivnih istražnih prostora u RH
 • Popis neaktivnih istražnih prostora u RH
 • Popis brisanih istražnih prostora u RH
 • Popis eksploatacijskih polja mineralnih sirovina na kojima je ishođena koncesija za eksploataciju u RH
 • Popis aktivnih eksploatacijskih polja u RH
 • Popis neaktivnih eksploatacijskih polja u RH
 • Popis brisanih eksploatacijskih polja u RH
 • Popis aktivnih istražnih prostora i eksploatacijskih polja po županijama u RH
 • Naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina
 • Bilancu stanja rezervi mineralnih sirovina
 • Postupak sanacije neaktivnih eksploatacijih polja
 • Obavijesti o održavanju sjednica Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata; sjednica Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i stručnog ispita iz rudarstva
 • Javna nadmetanja za istraživanje mineralnih sirovina u istražnom prostoru, dodatnom istraživanju na utvrđenom eksploatacijskom polju, davanju koncesije za eksploataciju