Zakoni i propisi

Propisi iz područja industrije:

Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju Narodne novine 127/13
Pravilnik o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju Narodne novine 34/14
Naputak o provedbi projekta „Hrvatsko gospodarstvo i NATO“ (Narodne novine 138/13)

Propisi iz područja rudarstva:

1) Zakoni
 1. Zakon o rudarstvu - Narodne novine 56/13
 2. Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu - Narodne novine 98/19
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu - Narodne novine 83/23
2) Uredbe
 1. Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina  - Narodne novine 44/24
 2. Uredba o izmjeni Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina  - Narodne novine 55/24
 3. Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine - Narodne novine 44/24
 4. Uredba o izmjeni Uredbe o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine - Narodne novine 55/24
3) Pravilnici
 1. Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina - Narodne novine 138/22
 2. Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva - Narodne novine 128/22
 3. Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija - Narodne novine 142/13
 4. Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja - Narodne novine 142/13
 5. Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina - Narodne novine 138/22
 6. Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina - Narodne novine 128/22
 7. Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskih dnevnika - Narodne novine 142/13
 8. Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja - Narodne novine 79/14
 9. Pravilnik o uvjetima za izradu projekata i građenje rudarskih objekata i postrojenja - Narodne novine 79/14
 10. Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova - Narodne novine 79/14
 11. Pravilnik o rudarskim projektima - Narodne novine 43/20
 12. Ispravak Pravilnika o rudarskim projektima - Narodne novine 48/20

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata

Odluka o visini naknada za rad Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata

Rješenje o osnivanju Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva

Odluka o visini naknada za rad Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz rudarstva

Popis propisa za usmeni dio stručnog ispita iz rudarstva


Propisi iz područja poduzetništva i obrta:
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva - Narodne novine 29/0263/0753/1256/13121/16 
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture - Narodne novine 93/13114/1341/14
Zakon o zadrugama - Narodne novine 34/11125/1376/14
Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti - Narodne novine 61/11
Zakon o pogrebničkoj djelatnosti - Narodne novine 36/15
Zakoni, pravilnici i odluke iz područja obrta, sporednih zanimanja i domaćih radinosti