Internetske platforme

Platform to Business - P2B Uredba -  Pravni okvir i nova trgovačka praksa


Internetske platforme tijekom posljednjih dvaju desetljeća drastično su izmijenile digitalno gospodarstvo i donose brojne prednosti u današnjem digitalnom društvu.

Imaju istaknutu ulogu u stvaranju „digitalne vrijednosti” na kojoj se temelji budući gospodarski rast u EU-u te su, posljedično, od velike važnosti za učinkovito funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta.

Uredbom (EU) 2019/1150 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja nastoji se doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta EU i jedinstvenog digitalnog tržišta utvrđivanjem pravila kojima se osigurava da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja, korporativni korisnici internetskih stranica i internetskih tražilica uživaju prikladnu transparentnost, pravednost i mogućnost djelotvorne pravne zaštite.

Zakonom o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike internetskog posredovanja Narodne novine 138/20, uređuju se područja koja Uredbom nisu obuhvaćena, kao što je osiguranje učinkovite provedbe, definiranje mjera protiv kršenja odredbi Uredbe, inspekcijski nadzor kojega provodi Državni inspektorat te prekršajna postupanja i prekršajne mjere.

Ovaj zakonodavni okvir prvi je takav skup pravila radi uspostave pravednog, transparentnog i predvidljivog poslovnog okruženja za manja poduzeća i trgovce koji se koriste internetskim platformama kako bi na tržišta plasirali svoje proizvode i usluge.
Kako bi omogućila harmoniziranu primjenu odredbi Uredbe (EU) 2019/1150, Europska komisija je na svojim mrežnim stranicama objavila Smjernice o zahtjevima za određivanje transparentnosti poretka.

Smjernice bi trebale pomoći internetskim platformama da daju prave informacije dostupne poduzećima tako da mogu razmotriti kako najbolje povećati i upravljati svojom internetskom vidljivošću, čime će se potrošačima omogućiti da u konačnici dobiju kvalitetnu robu i usluge. Također će pružiti vrijednu potporu za odgovarajuću i učinkovitu provedbu zahtjeva transparentnosti kako bi se osiguralo da internetske platforme djeluju pravedno u svojim praksama određivanja poretka.

Nadalje, Europska komisija pripremila je i set pitanja i odgovora objedinjenih u dokumentu Questions and Answers - Establishing a Fair, Trusted and Innovation Driven Ecosystem in the Online Platform Economy koji može služiti kao referentni popis internetskih platformi i tražilica, osobito onih manjih te pomoći poduzećima da dobiju informacije o svojim novim pravima i dostupnim mogućnostima za rješavanje problema koji se mogu pojaviti u njihovim poslovnim odnosima s internetskim platformama.

Korisne poveznice:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Nova pravila za poboljšanje pravednosti trgovačkih praksi internetskih platformi
Uredba (EU) 2019/1150 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja
Smjernice o zahtjevima za određivanje transparentnosti poretka