Kibernetička sigurnost - nadzor nad davateljima digitalnih usluga

Ministarstvo je odgovorno za nadzor nad više sektora od kojih se u jednom nalaze davatelji digitalnih usluga te se provodi nadzor njihovih IT sigurnosnih politika:
  • internet tražilice,
  • internet platforme,
  • cloud rješenja/računalstvo u oblaku.
 
Ti se subjekti smatraju važnim gospodarskim subjektima jer ih mnoga poduzeća upotrebljavaju za pružanje svojih usluga, a prekid u pružanju digitalnih usluga zbog potencijalnih sigurnosnih incidenata mogao bi utjecati na ključne gospodarske i društvene aktivnosti. Stoga se provodi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.