Trgovina, strana predstavništva u RH i posredovanje u prometu nekretnina

Trgovina stvara oko desetine gospodarske dodane vrijednosti i barem petinu ukupnog broja zaposlenih. U trgovini posluje više od četvrtine gospodarskih subjekata. Rast maloprodaje jedan je od pokazatelja osobne potrošnje koja bitno utječe na trenutni rast gospodarstva. O trgovini i prodaji ovisi i profitabilnost drugih gospodarskih sektora.

Regulatorni okvir za trgovinu je prema europskom indeksu restriktivnosti trgovine (Retail Restrictiveness Index) na nižoj razini reguliranosti od EU prosjeka. To znači da je liberalizacija djelatnosti trgovine već potaknula visoku razinu tržišne konkurencije i dostupnost u svim dijelovima zemlje. U području trgovine su temeljem mjerenja administrativnih troškova SCM metodologijom već provedena rasterećenja od oko 33%, što je iznad izvornog plana. Navedene mjere su potaknule i liberalizaciju tržišta usluga u djelatnosti trgovine. Trgovcima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je horizontalno zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana. Trgovci više nisu obvezni svake godine atestirati vagu, već svake druge godine. Naknada za podnošenje zahtjeva snižena je za 25%. Omogućen je nastavak obavljanja djelatnosti trgovine bez izdavanja novog rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta, čime se omogućava jednostavnije otvaranje novih prodavaonica, bez dodatnog financijskog opterećenja. Dopušteno je da površina skladišta za trgovanje robom na veliko može biti manja od 50 m2 (ali ne manja od 25 m2). Omogućeno je da više prodajnih objekata istog trgovca na različitim lokacijama može koristiti zajedničko skladište. Nema nacionalne regulacije satnica otvaranja i zatvaranja trgovina. Nema neopravdanih nacionalnih restrikcija na otvaranje trgovina kroz prostorno planiranje.

Jedinstvena kontaktna točka za usluge nudi cjelovite regulatorne informacije za sljedeća područja: trgovina (općenito), internet trgovina te trgovina posebnim vrstama roba (drvnom sirovinom, robom vojne namjene i nevojnim ubojnim sredstvima (dozvole za izvoz oružja).
 
Jedinstvena kontaktna točka za usluge daje i izravni pristup e-usluzi za podnošenje zahtjeva za pokretanje djelatnosti trgovine, dok se rješenje može dobiti e-poštom.