Posredovanje u prometu nekretnina

Jedinstvena kontaktna točka za usluge daje cjelovite regulatorne informacije za područje posredovanja u prometu nekretnina, kao i izravni pristup e-usluzi za podnošenje zahtjeva za pokretanje navedene djelatnosti, dok se rješenje može dobiti e-poštom.

Regulatorni okvir u području posredovanja u prometu nekretnina je ocijenjen kao razmjeran jer sadrži minimalnu razinu zahtjeva. U području posredovanja u prometu nekretnina su temeljem mjerenja administrativnih troškova SCM metodologijom već provedena rasterećenja od oko 20%. Navedene mjere su potaknule liberalizaciju tržišta usluga u ovoj djelatnosti. Agentima i posrednicima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana. U slučaju slobodnog prekograničnog pružanja usluga dovoljno je slanje obavijesti e-poštom prema Jedinstvenoj kontaktnoj točki. Naknada za podnošenje zahtjeva snižena je za 50%.Snižena je cijena ispita za agente za posredovanje u prometu nekretnina za 25%.Deregulirano je propisivanje fiksne minimalne i maksimalne posredničke provizije te je određivanje iste prepušteno slobodnom tržištu.