Registar predstavništava stranih osoba u RH

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja vodi Registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj.


Prijavu za upis u Registar treba poslati na adresu
Ministarstvo gospodarstva 
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Prijava treba sadržavati slijedeće podatke:
 
  • tvrtka, sjedište i predmet poslovanja osnivača
  • naziv i sjedište predstavništva u Republici Hrvatskoj
  • podaci o odgovornoj osobi za rad predstavništva u Republici Hrvatskoj: ime, prezime,  prebivalište i broj identifikacijskog dokumenta - osobne iskaznice, domovnice, ili putovnice za hrvatske državljane, a za strane državljane putovnica - broj putovnice i država koja ju je izdala (uz prijavu potrebno je priložiti ovjerenu presliku identifikacijskog dokumenta za odgovornu osobu)
  • opis poslova predstavništva u Republici Hrvatskoj
 
Nadalje, potrebno je dostaviti Odluku osnivača o osnivanju predstavništva, nazivu i sjedištu predstavništva i imenovanju odgovorne osobe, kao i ispravu o upisu osnivača predstavništva u registar koji se vodi u zemlji u kojoj osnivač ima sjedište, iz koje se vidi pravni oblik, vrijeme osnivanja i osobe ovlaštene za zastupanje društva.
 

Sve dokumente potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici kao i prijevod istih na hrvatski jezik.
Potpisi na Odlukama moraju biti ovjereni kod notara ili apostilama.