Otvorena savjetovanja

e-Savjetovanje je jedinstveni, središnji portal za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.