Slobodno tržište usluga i roba

Slobodno tržište usluga i roba predstavlja temeljne javne politike na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora (EU+EFTA). Pritom se poduzetnicima na tržištu jamče sloboda pružanja usluga i sloboda kretanja robaTemeljem navedenih sloboda uklonjena su razna ograničenja i prepreke pristupu tržištu i konkurenciji na hrvatskom i europskom unutarnjem tržištu. Istovremeno, provodi kontrola sektorskih propisa kako bi se nastojale sprječavati (nove) neopravdane prepreke. 

Gospodarske koristi

Liberalizacija tržišta olakšava pristup tržištu i tržišnu konkurenciju, što vodi smanjenju birokratskih i administrativnih troškova, pogotovo prilikom prekograničnog poslovanja. To je pogotovo bitno za hrvatske izvoznike. Liberalizacija otvara prostor za povećanje broja poduzetnika na tržištu, čime se povećava tržišna dinamika. Također se potrošačima otvaraju prilike za više izbora i niže cijene, dok se standardi zaštite potrošača zadržavaju i konkurencijom još dodatno jačaju.

Ključni dokumenti
 
Ključni institucionalni okvir i javne politike za uklanjanje i smanjivanje prepreka na unutarnjem tržištu čine sljedeći dokumenti Europske unije:  
Dodatne informacije: slobodno tržišta usluga i roba.