Interventni tim za vuka i risa u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo je donijelo Odluku o imenovanju Interventnog tima za vuka i risa u Republici Hrvatskoj. Zadaća Interventnog tima je pravovremeno reagirati u svim neuobičajenim situacijama vezanim uz vuka i risa - spašavanje životinja i zaštita ljudi, kao i postupanje u slučaju sumnje na nezakonito djelovanje s ovim strogo zaštićenim vrstama.
Važnost hitne intervencije posebno je naglašena u potencijalno konfliktnim ili opasnim situacijama.  Praćenje ovih situacija vezanih uz velikih zvijeri ujedno je i dio monitoringa vrsta.
 
Članovi Interventnog tima za vuka i risa djeluju  u sljedećim situacijama:

  •  životinje u nevolji (npr. uhvaćene u zamku, ranjene, unutar ograde autoceste i sl.) te kod sumnje na bolest
  •  nezakonito ubijanje - odstrel, zamke, sumnja na trovanje 
  •  nezakonito držanje u zatočeništvu
  •  pojavljivanje problematičnih životinja koje učestalo uzrokuju veće štete i/ili se zadržavaju u neposrednoj blizini naselja
  •  stradavanje životinja.

U ovim situacijama članovi Interventnog tima izlaze na mjesto događaja, sudjeluju u utvrđivanju okolnosti i koordinaciji s nadležnim službama, a u slučaju stradavanja u preuzimanju i zbrinjavanju tijela mrtvih vukova i risova.