Strategije, planovi i programi


Energetska strategija Republike Hrvatske / Energy Strategy of the Republic of Croatia

   

Hrvatska strategija za vodik  

 

Plan proizvodnje i korištenja biogoriva u prometu


Plan razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine

 

Procjena s preporukama za uklanjanje prepreka i rasterećenje administrativnih postupaka koji ograničavaju veće korištenje energije iz obnovljivih izvora 

 

Dekarbonizacija energetskog sektora 

 

Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. - 2030. s prilozima

 

 


NULTI SCENARIJ za energetski sektor

 

 

Prijedlog Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu

            ​  

 

  

Nacrt Intergiranog energetskog i klimatskog plana /Integrated Energy and Climate Plan ( NECP)

             

Prilozi

 


Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020 / National Action Plan for Renewable Energy Sources to 2020 

 


Revizije programa

   

 


Stara strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske