Energetska tržišta i infrastruktura

  • Energetska tržišta su robna tržišta koja se posebno bave trgovinom i opskrbom energijom. Energetsko tržište može se odnositi na tržište električne energije, kao i na druge izvore energije. Energetski razvoj je rezultat koji stvara energetska politika koja potiče razvoj energetske industrije na konkurentan način.
 
  • Do 1970-ih godina, kada je tržište nafte doživjelo dramatične promjene, karakteriziraju ga organizacijske strukture na temelju monopola. Većina svjetskih naftnih rezervi kontrolirale su sedam sestara. Okolnosti su se znatno promijenile 1973. godine, utjecaj rasta OPEC-a, te posljedice naftne krize iz 1973. na globalna energetska tržišta.
 
  • Danas je energetsko tržište Republike Hrvatske kao dio integrirano EU tržišta ujedno i najisplativiji način osiguranja sigurnih i pristupačnih materijala za građane EU. Zajedničkim pravilima tržišta energije i prekograničnom infrastrukturom, energija se može proizvoditi u jednoj državi EU i dostaviti potrošačima u drugoj. Time se provjerava cijena stvaranjem konkurencije i omogućuje potrošaču odabir najprihvatljivijeg dobavljače energije.
 
  • Današnje tržište električne energije u RH i EU znatno se promijenilo od 2009. godine kada je uveden trenutno važeći zakonodavni okvir - treći energetski paket koji sadrži zakone kojima će se urediti unutarnje energetsko tržište kao i pravila o odvajanju opskrbe i proizvodnje energije od rada prijenosnih mreža (razdvajanje), neovisnosti nacionalnih regulatora energije i maloprodajnih tržišta te uspostavlja Agenciju za suradnju energetskih regulatora (ACER) kako bi pomogla nacionalnim regulatorima da rade zajedno na razini EU.
 
  • Potrebno je osigurati visoke standarde zaštite potrošača energije u kojima svi građani EU imaju pravo priključka na energetsku mrežu izabrati odgovarajućeg ponuditelja usluga plinom ili električnom energijom na potrebnom području te pristup podacima o stvarnoj potrošnji navedenih derivata kao i pomoći u smanjenju iste.
 
  • Kako bi se izbjegla različita prodaja i kupnja energije te osiguralo kvalitetno tržište te poštivala pravila o korištenju prekograničnih energetskih mreža unutar europske unije ( mrežna pravila ) te je potrebno odobriti pristup infrastrukturi energetskim tvrtkama na ne diskriminirajućoj osnovi, a u određenim okolnostima može se izuzeti nova infrastruktura od ovog pravila.
 
  • Energetsko tržište očekuju novi izazovi u kojem će udio električne energije proizvedene obnovljivim izvorima porasti od 25% do 50% 2030. godine. No, kada nema dovoljne količine sunčeve svjetlosti i vjetra, potrebno je proizvoditi električnu energiju u količinama koje su potrebne potrošačima, a to možemo izvršiti poboljšanjem tržišta kako bi se zadovoljile potrebe obnovljivih izvora energije i privlačile investicije u resurse, kao što su skladištenje energije, mogućnost nadoknade promjenjive proizvodnje energije.
 
  • Tržište bi trebalo pružiti kvalitetne poticaje kako bi potrošači postali aktivniji te time doprinijeli održavanju stabilnog sustava električne energije uz stalnu prilagodbu i promjene kod svih sudionika na tržištu.