Energetska politika i planiranje

UPRAVA ZA ENERGETIKU
 

Energetika kao najvažnija grana gospodarstva i faktor koji određuje prirodu intenziteta društveno-ekonomskog razvoja svake zemlje. Opskrba energijom preduvjet je gospodarskog razvoja i standarda stanovništva pri čemu razvoj energetike utječe na gospodarsku aktivnost i ekonomski rast, te makroekonomski značaj. Jedna od najvažnijih specifičnosti energetskog sektora je visoka kapitalna intenzivnost energetskih projekata ulaganja u elektrane, istraživačka polja ugljikovodika, naftne i plinske terminale, rafinerije, skladišta, prijenosnu/transportnu infrastrukturu i slično s dugim rokovima realizacije s jedne strane, te njihova isplativost s druge strane koja ne može biti zajamčena zbog izrazite nepredvidivosti i promjenjivosti cijena i potrošnje energije koja je uvjetovana mnogobrojnim utjecajnim činiteljima specifičnim za svako područje od porasta stanovništva, gospodarskog razvoja, razvoja znanosti i tehnologije zemljopisnog položaja do standarda stanovništva. Stoga je bilo kakvo zaostajanje, zanemarivanje i pogrešna procjena uzajamnosti razvoja gospodarskog i energetskog područja ograničavaju cjelokupan ekonomski razvoj zemlje ostavljajući duboke i teško sagledive posljedice u budućnosti. Opskrba potrošača dovoljnim količinama i vrstama energije specifičan je za svaku zemlju i ovisi o mnogim činiteljima, ali je polazište kod dugoročnog planiranja različito, izgradnje energetskih projekata i kratkoročnosti utjecajnih veličina predstavlja veliki problem prilikom energetskog planiranja. Zemlje u razvoju moraju računati s dvostrukom stopom rasta u usporedbi s razvijenim zemljama, žele li u dogledno vrijeme ostvariti približnu ekonomsku ravnopravnost.
 
Kvalitetno organiziran energetski sektor Republike Hrvatske, s jasnim strateškim odrednicama i pro-aktivnim institucijama, koji će biti pokretač gospodarskog rasta, razvoja energetskih tržišta i sustavne preobrazbe, te načina na koji građani i gospodarstvo poimaju i koriste energiju. Energetika je vrlo usko vezana uz zaštitu okoliša te je i spajanje ta dva područja jasan pokazatelj potreba za stvaranjem novih izvora energije i spoznaje kako Republika Hrvatska vrlo odgovorno pristupa i planira svoje kapitalne projekte za ostvarivanju svoje energetske sigurnosti. Glavni zadatak ministarstva je omogućiti razvoj i održivost energetskog sektora koji se mora očitovati prvenstveno u postizanju i održavanju realnih cijena energije kroz funkcionalno tržišno natjecanje u kompetitivnim energetskim djelatnostima te efektivnu regulaciju mrežnih energetskih djelatnosti koji su preduvjeti konkurentnosti gospodarstva. Nadalje, jedan od zadataka ministarstva je omogućiti regulirane djelatnosti budu poticaj gospodarstvu, a ne njegovo opterećenje. Investicije u energetska postrojenja, napredne energetske mreže i energetsku učinkovitost pokretači su novih gospodarskih aktivnosti, a korištenje vlastitih izvora energije u okviru niskougljičnog razvoja oslonac je za inovacije i izvrsnost koja omogućava industrijski rast i napredak znanosti što će bit temelj razvoja energetske politike Republike Hrvatske.

Radnička cesta 80
Tel: 01/3717 158
E-pošta: energetika@mingo.hr