Obavijesti o zaprimljenim urednim iskazima interesa


14. lipnja 2024. 
Iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja VE Brda Umovi 2 na lokaciji Općine Šestanovac u Splitsko-dalmatinskoj županiji, VJETROPARK BRDA UMOVI d.o.o.

14. lipnja 2024. 
Iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja SE Dubina na lokaciji Općine Jelenje u Primorsko-goranskoj županiji, GREENVOLT POWER ZAGREB d.o.o.

11. lipnja 2024. 
Iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja SE Vedrine na lokaciji Grada Trilja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, SOLAR FARM DALMATIA d.o.o.

11. lipnja 2024. 
Iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja VE ST-GM 888 na lokaciji Grada Sinja i Općine Hrvace u Splitsko-dalmatinskoj županiji, FORTTITER PROJEKT d.o.o.

11. lipnja 2024. 
Iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja SE Brežane Lekeničke na lokaciji Općine Lekenik u Sisačko-moslavačkoj županiji, STATKRAFT OIE d.o.o.

11. lipnja 2024. 
Iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja SE Topolo na lokaciji Općine Dubrovačko primorje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, CENTAR ZA VJEŠTAČENJA, PROCJENE I UPRAVLJANJE d.o.o.

11. lipnja 2024.
Iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja SE VISOČANI na lokaciji Općine Dubrovačko primorje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, CENTAR ZA VJEŠTAČENJE, PROCJENE I UPRAVLJANJE d.o.o. 

17. svibnja 2024. 
Iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja SE Dugo Selo 1 na lokaciji Grada Dugo Selo u Zagrebačkoj županiji, SYZYGY SOLAR d.o.o.

17. svibnja 2024. 
Iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja SE Dugo Selo 3 na lokaciji Grada Dugo Selo u Zagrebačkoj županiji, SYZYGY SOLAR d.o.o.

17. svibnja 2024. 
Iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja SE Dugo Selo 4 na lokaciji Grada Dugo Selo u Zagrebačkoj županiji, SYZYGY SOLAR d.o.o.

25. siječnja 2024. 
Iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja SE DRNIŠ 2 na lokaciji Grada Drniša u Šibensko-kninskoj županiji, HELTOS RENEWABLE d.o.o.