Zakoni i propisi

Propisi iz područja javno-privatnog partnerstva:

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 78/12)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 152/14)
Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 114/18)
Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (Narodne novine 88/12)
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (Narodne novine 15/15)
Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 16/13)
Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti (Narodne novine 23/15)

Propisi iz područja investicija:

Uredbu o provedbi Uredbe (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji
Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske Deklaraciji o međunarodnim ulaganjima i multinacionalnim poduzećima i povezanim pravnim instrumentima te u pridruženo članstvo u Odboru za ulaganje u proširenom sastavu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)   
Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)   
 
Propisi iz područja poticanja ulaganja:

Zakon o poticanju ulaganja (Narodne novine 63/22)
Uredba o poticanju ulaganja (Narodne novine 156/22)
Obrasci Prijave za korištenje potpore za ulaganje
 
Propisi iz područja poduzetničke infrastrukture:

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture - (Narodne novine 93/13114/1341/1457/18 i 138/21)
Naputak o Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture - (Narodne novine, 45/22
Zakon o slobodnim zonama - (Narodne novine 44/9692/0585/08, 148/13 i 58/20
Pravilnik o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona - (Narodne novine 122/0833/10 i 52/10)
Pravilnik o korištenju automata za prodaju toplih i hladnih napitaka, snekova, te jednostavnih jela u originalnom pakiranju za potrebe zaposlenika kod korisnika zone koji obavlja gospodarsku djelatnost u slobodnoj zoni - (Narodne novine 134/11)

Propisi iz područja inovacija:

Zakon o državnoj potpori za istraživačko - razvojne projekte (Narodne novine 64/18)
Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko - razvojne projekte (Narodne novine 9/19)
Strategija pametne specijalizacije do 2029.
Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020.
Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i akcijski plan za provedbu strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine
Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske (Vijeće)
Rad Inovacijskog vijeća za industriju
 
Propisi iz područja strateških investicijskih projekata:

Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, Narodne novine 29/18
Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, Narodne novine 114/18
Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske - na engleskom jeziku
Zakon o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske - na engleskom jeziku
Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, Narodne novine 57/18
Pravilnik o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta, Narodne novine 76/18
Poslovnik o radu Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
Obrazac za prijavu strateškog projekta

Ostali materijali:

Hodogram aktivnosti kroz Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
Preporučeni sadržaj investicijskog plana
Prijedlog tablice identifikacije nekretnina u obuhvatu zahvata u prostoru

 
MEĐUNARODNI PROPISI:

http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/bilateralni-odnosi/pregled-bilateralnih-medunarodnih-ugovora/