Smjernice

Na ovim web stranicama možete pronaći i preuzeti publikacije posvećene uključivanju u postupke strateške procjene utjecaja na okoliš, postupke procjene utjecaja na okoliš te upute o ishođenju rješenja/mišljenja Ministarstva za ulaganja u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.