Gospodarenje otpadom

Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom planskih dokumenata u gospodarenju otpadom, izradom propisa iz područja gospodarenja otpadom, poslove vezane uz uspostavu sustava gospodarenja otpadom, izdavanje dozvola, rješenja i potvrda za gospodarenje otpadom iz nadležnosti Ministarstva te poslove prekograničnog prometa otpadom.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: okolis.otpad@mzozt.hr