Dozvole

Sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom pravna i fizička osoba – obrtnik može, nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom započeti i obavljati djelatnost  oporabe i zbrinjavanja otpada za koju je izdana dozvola.

Za podnošenje zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom koriste se obrasci propisani Pravilnikom o gospodarenju otpadom :

Registar dozvola za gospodarenje otpadom dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva.