Obrasci iz područja gospodarenja otpadom

Obrasci-dozvole

Obrasci - očevidnici, evidencije
 

Obrasci s uputama - opći

 

Obrasci - prekogranični promet otpada

 

Obrazac za Plan mjera za postizanje ciljeva sukladno članku 48. stavak 2. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/23)
 
  • Obrazac KCPM - Plan mjera za postizanje ciljeva prema članku 48. stavak 2. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/23)