Rizična postrojenja

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine«, broj 44/14, 31/17 i 45/17, u daljnjem tekstu: Uredba) operater u čijem su području postrojenja prisutne opasne tvari obvezan je poduzeti preventivne mjere nužne za smanjenje rizika nastanka i sprječavanje nastanka velikih nesreća te mjere za ograničavanje utjecaja velikih nesreća na ljude, materijalna dobra i okoliš. Operateri su dužni sukladno odredbama Zakona i Uredbe utvrditi moguću prisutnost, odnosno prisutnost opasnih tvari, prema vrstama i količinama.