Kontakt podaci

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: okolis.otpad@mzozt.hr

Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: okolis.otpad@mzozt.hr

Služba za planove i posebne kategorije otpada
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: okolis.otpad@mzozt.hr