Stručne osobe

Stručne poslove zaštite okoliša može obavljati pravna osoba ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša. Sukladno odredbama članka 40. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13153/1378/1512/18 i 118/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdaje suglasnosti za obavljanje tih poslova.