Strategija Europske unije za dunavsku regiju

Slika /slike/istaknute_teme/page0.jpg

Strategija EU za dunavsku regiju (Dunavska strategija), temeljena na Komunikaciji Europske komisije o Dunavskoj strategiji i pripadajućem Akcijskom planu, usvojena je na Europskom vijeću 2011. godine. Kao jedna od četiri makro-regionalne strategija, Dunavska strategija obuhvaća 14 država dunavskog riječnog sliva (Njemačka - Savezne pokrajine Baden-Württemberg i Bavarska, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Moldova, Ukrajina, Češka, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora).

Ova Strategija pruža brojne mogućnosti gospodarske, socijalne i kulturne suradnje zemalja uz Du-nav, rijeku s najizraženijim karakterom u svijetu. Postizanje zajedničkih ciljeva zemalja sudionica Dunavske strategije, mogućnost realizacije održivih rješenja i kontinuirano podizanje kvalitete na svim razinama upravljanja čine dodanu vrijednost kojom Dunavska strategija doprinosi ostvarenju prosperitetne dunavske regije. 

Uz to, Dunavska strategija pruža novi okvir za strukturiranu gospodarsku suradnju na lokalnoj i regionalnoj razini, jačanje državnih strukturate povezivanje zainteresiranih dionika s ciljem ost-varivanja interesa javnog i privatnog sektora.

Aktivnosti Dunavske strategije su podijeljene u 4 stupa suradnje kroz 11 prioritetnih područja, a svako od područja zajednički koordiniraju dvije države.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja djeluje u dva prioritetna područja;
Prioritetno područje 6 usmjereno očuvanju biološke raznolikosti, krajolika i kvalitete zraka i tla te Prioritetno područje 8 usmjereno poticanju i jačanju konkurentnosti gospodarstva u dunavskoj regiji.

Više informacija o Strategiji EU za Dunavsku regiju možete pronaći na web stranici .

Uz navedeno, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjeluje kao projektni partner u okviru projekta GoDanuBio koji se financira iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. - 2020.