Postupci Glavne ocjene za zahvate u nadležnosti Ministarstva

Sunčana elektrana Galovac
Sunčana fotonaponska elektrana Čista Velika
Rekonstrukcija DC 75 dionica St. Rozelo - Antenal - Tar
Sunčane elektrane Stankovci 1 i Stankovci 2
Sunčana elektrana Power Solar
Sunčana elektrana Rankan
Sunčana elektrana Drniš 2
Sunčana elektrana Poličnik
Sunčana elektrana Bogomolje
Sunčana elektrana Pag
Sunčana elektrana Bitelić
Dalekovod DV 2x110 kV Primošten - Podi/Ražine
Sunčana elektrana Dobra Voda na području Zadarske županije
Izgradnja luke nautičkog turizma - marina Omiš - Ribnjak te uređenje dijela plaže na području Grada Omiša
Sunčana elektrana Lišane s priključkom na prijenosnu mrežu
Sunčana elektrana Zemunik
Izmjena sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Vučje Brdo – Plano u Gradu Trogiru
Uređenje obalnog pojasa u naselju Prožurska Luka, Otok Mljet
Izgradnja konjičkog kampa na području Grada Vrlike
Sunčana elektrana Ustrine
Sunčana elektrana Grbe snage 9,9 MW
Uređenje obale u uvali Maslinica na otoku Hvaru, Grad Stari Grad
Uređenje obale na predjelu Maslinica na otoku Hvaru, Grad Stari Grad
Mala hidroelektrana - Krčić 4
Sunčana elektrana Orlec Trinket - zapad
Izgradnja Poslovne zone Mišnjak na otoku Rabu
Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina na području Vukovarsko-srijemske županije
Izgradnja cestovnog mosta preko rijeke Drave na lokalnoj cesti 40004 s pristupnim cestama i obaloutvrde na dionici rijeke Drave u naselju Križnica, Općina Pitomača
Radovi sanacije korita, uklanjanje nanosa i radovi redovitog održavanja vodnog režima na rijeci Bregani
Pregrada na rukavcu starog toka rijeke Drave
Optimizacija sustava navodnjavanja Donja Neretva – podsustava Koševo-Vrbovci
Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice - istražno bušenje
Sunčana elektrana Orlec Trinklet - istok
Vjetroelektrana Mideno brdo
Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice
Zaštita obala rijeke Zrmanje na području Šibensko-kninske i Zadarske županije
Turističko naselje u uvali Livka s lukom nautičkog turizma (otok Šolta)
Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ - bosutskog polja, 7. faza - dionica spoja s rijekom Savom na području Brodsko-posavske županije
Hidroelektrana Ombla
Izgradnja aerodroma Rab
Sanacija mosta Plitvice na LC 59 135 Poljanak - Plitvica Selo
Izvanredno održavanje državne ceste DC117 (Komiža-Vis), dionica: odvojak za Rukavac - Vis
Most kopno - poluotok Pelješac s pristupnim cestama
Sanacija eksploatacijskog polja gipsa 'Slane stine - Karakašica' - promjena sanacijskog materijala s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti
Izgradnja lučice Crkvine u Parku prirode Vransko jezero
Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Save od rkm 310,0 do rkm 615,0 na području Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije
Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Drave
Retencija Drežničko polje u Karlovačkoj županiji
Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok
Autocesta A5: granica R. Mađarske (GP Branjin Vrh)-Beli Manastir-Osijek-granica BiH (GP Svilaj), dionica: Beli Manastir-Osijek i dionica: granica R. Mađarske-Beli Manastir
Brza cesta: Granica Republike Mađarske - Virovitica - Okučani - granica BiH, dionica: Okučani - granica BiH
Sustav obrane od poplava srednjeg Posavlja - dio čvora Brodarci - čvor Brodarci - 1. faza - MHE Brodarci, Grad Karlovac
Razvoj turističke infrastrukture na području općine Lipovljani - Modernizacija prometnice L33138 i dijela Ž3215, modernizacija prometnice od Ž3215 do ribnjaka, modernizacija prometnice L33139