Online ispunjavanje zahtjeva za korištenje stranih vrsta


U sklopu projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ KK.06.5.1.01.0001 (financiran iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020.) Ministarstvo je uspostavilo informacijski sustav o stranim vrstama.

Dio informacijskog sustava je i sustav za upravljanje zahtjevima u upravnom postupku ishođenja dopuštenja za korištenje stranih vrsta, kojim je pravnim i fizičkim osobama omogućeno online ispunjavanje zahtjeva tako da se u padajućem izborniku izabiru strane vrste iz kataloga tog sustava.

Na taj se način osigurava korištenje validnih znanstvenih naziva stranih vrsta, nenavođenje vrsta za koje ne postoji obveza ishođenja dopuštenja Ministarstva, kao i to da se podaci o strankama, predmetima i vrstama pohranjuju u sustav.

Korištenjem sustava stranke mogu generirati izvješća po svakom pojedinom rješenju, a nove zahtjeve podnositi po predlošcima već upisanih zahtjeva. 

Upute za korištenje navedene su u KORISNIČKOM PRIRUČNIKU WEB GIS APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA INVAZIVNE STRANE VRSTE - REGISTRIRANI KORISNIK.