Oporavilišta za divlje životinje

Temeljem članka 67. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/1814/19 i 127/19) jedinke strogo zaštićenih vrsta iz prirode koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane zbrinjavaju se u oporavilištima za divlje životinje.
 
Također, sukladno članku 29. Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama ("Narodne novine", br. 94/13 i 14/19), u oporavilištima se zbrinjavaju i privremeno oduzete životinje divljih vrsta navedenih u prilozima Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima.

Uz navedeno, u oporavilišta se privremeno smještaju i  životinje invazivnih stranih vrsta koje su preuzete temeljem Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima ("Narodne novine", br. 15/18 i 14/19), do konačnog postupanja.

Pravilnikom o oporavilištima za divlje životinje ("Narodne novine", br. 145/20) detaljno su propisani poslovi koje obavlja oporavilište, popis ugroženih i rijetkih vrsta životinja koje su prioritetne za zbrinjavanje, razina skrbi o životinjama ovisno o stupnju ugroženosti, slijed postupanja sa životinjama te uvjeti oporavka i skrbi, način financiranja oporavka i skrbi o životinjama i cjenik provođenja skrbi, način vođenja evidencije i sadržaj evidencije o životinjama zbrinutim u oporavilištu, sadržaj obrasca o predaji životinje u oporavilište, postupanje sa životinjama nesposobnim za povratak u prirodu, postupanje s oporavljenim životinjama spremnim za puštanje u prirodu i nadzor rada oporavilišta.

Ministarstvo je 12. travnja 2022. na razdoblje od pet godina ovlastilo sljedećih jedanaest pravnih osoba za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje, za provođenje oporavka strogo zaštićenih životinja iz prirode Republike Hrvatske radi vraćanja u prirodu, kao i privremeno smještanje i skrb o zaplijenjenim i oduzetim divljim životinjama te životinjama invazivnih stranih vrsta:
 

 1. Aquarium Pula d.o.o., OIB: 00972615522, Ulica Verudella 33, 52100 Pula
 2. AWAP - Udruga za zaštitu divljih životinja, OIB: 28856251627, Siget 6, 10000 Zagreb
 3. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, OIB: 79193158584, Brionska 10, 52212 Fažana
 4. Javna ustanova 'Priroda', OIB: 82785517509, Grivica 4, 51000 Rijeka
 5. Morski obrazovni centar Pula, OIB: 18794203855, Negrijeva 10, 52100 Pula
 6. Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, OIB: 25888957858, Kaštel 24, 51551 Veli Lošinj
 7. Udruga Sokolarski centar, OIB: 15862016878, Škugori Južni 47a, 22000 Šibenik
 8. Udruga za zaštitu životinja Ruščica, OIB: 07574394691, Ruščičkih žrtava 51, 35208 Ruščica
 9. Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo - Radna jedinica zoološki vrt, OIB: 07507345484, Ružina 11/A, 31000 Osijek
 10. Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, OIB: 69262261098, Fakultetsko dobro 1, 10000 Zagreb
 11. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, OIB: 36389528408, Ulica Vjekoslava Heinzela 55, 10000 Zagreb.
   
Prilikom pronalaska ozlijeđene, bolesne i iscrpljene životinje koja pripada strogo zaštićenoj vrsti, potrebno je kontaktirati najbliže oporavilište koje zbrinjava tu kategoriju životinja.  Kontakte svih ovlaštenih oporavilišta za divlje životinje možete pronaći u sljedećoj tablici:
 
OPORAVILIŠTE KONTAKT BROJ TELEFONA ADRESA E-POŠTE ZA KONTAKT KATEGORIJE STROGO ZAŠTIĆENIH VRSTA KOJE SE ZBRINJAVAJU U POJEDINOM OPORAVILIŠTU
  SISAVCI PTICE GMAZOVI VODOZEMCI
AWAP - Udruga za zaštitu divljih životinja
01/3392 795
 
098/281 648
ingeborg.bata1@gmail.com
zokacroata@gmail.com
DA DA DA DA
Udruga za zaštitu životinja Ruščica 098/802 678
 
mirko.milec962@gmail.com DA DA DA NE
Udruga Sokolarski centar 091/5067 610 sokolarski.centar@gmail.com NE DA  
grabljivice
NE NE
Plavi svijet Institut za istraživanje i
zaštitu mora
091/5670 938
 
098/9981 232
trc@plavi-svijet.org
info@plavi-svijet.org
NE NE DA
 morske kornjače
NE
Morski obrazovni centar Pula
091/1381 414
 
095/ 2095 650
karin.gobic@aquarium.hr
simona.matas@aquarium.hr
NE NE DA
 morske kornjače
NE
Aquarium Pula d.o.o.
091/1381 414
 
095/ 2095 650
karin.gobic@aquarium.hr
simona.matas@aquarium.hr
NE NE DA DA
Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba 01/2008 354 (8-19h)
iza 19h  centar 112
infocentar@dumovec.hr   DA DA DA DA
Javna ustanova 'Priroda'
091/1352 400
 
095/5061 116
info@ju-priroda.hr  
belivistorcentre@gmail.com
NE DA
bjeloglavi supovi
NE NE
Unikom d.o.o. - RJ zoološki vrt grada Osijeka
031/285 234
 
031/214 784
info@zoo-osijek.hr DA DA DA NE
Javna ustanova Nacionalni park Brijuni
099/5273 314
 
099/7894 069
safari@np-brijuni.hr
francisca.lopes@np-brijuni.hr
NE NE DA NE
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
099/5346 979 (8-16 h)
wildrescue@vef.hr DA DA DA DA


U ovlaštenim oporavilištima se svim zaprimljenim životinjama pruža stručna i veterinarska skrb. Ministarstvo oporavilištima nadoknađuje troškove za pružanje osnovne i proširene skrbi o zaprimljenim životinjama.

U slučaju pronalaska ranjene ili otrovane životinje, ako postoji sumnja na počinjenje kaznenog djela nad tom životinjom (propucana životinja, simptomi trovanja i sl.), treba odmah kontaktirati nadležnu policijsku postaju.

Svaki slučaj uginule strogo zaštićene životinje treba putem obrasca za dojavu, telefonski (01/5502 900) ili putem poruke e-pošte: zavod@mingor.hr prijaviti Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode.
Kontakt službenika za koordinaciju poslova oporavilišta za divlje životinje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave za zaštitu prirode: 01 4866 131.