Prethodna ocjena za strategije, planove i programe 2024.