OPUO 2016. srpanj - kolovoz

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli, otok Lastovo
Izmjena zahvata Centar za gospodarenje otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na lokaciji 'Lučino razdolje'
Proširenje plaže Remisens Premium Hotela Kvarner u Opatiji, Grad Opatija
Proširenje plaže Remisens Premium Hotela Ambasador u Opatiji, Grad Opatija
Korištenje fluorspara (CaF2) kao neopasnog otpada u proizvodnji cementa u postrojenjima Sv. Juraj i Sv. Kajo
Izgradnja kompleksa URIHO na Kajzerici u Gradu Zagrebu

Izgradnja nerazvrstane ceste, dionica Jadeki - Grdenci, na području Grada Zaboka
Pogon za proizvodnju sladoleda u Splitu
Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Sorinj' - faze sanacije 2, 3 i 4, Grad Rab
Izmjena zahvata sanacije i rekonstrukcija odlagališta otpada 'Vitika' - etape 1, 2, 3, 4 i 5, Grad Đakovo
Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Općine Jalžabet
Izvedena obalna građevina i pontonski sklop u akvatoriju Luke Osor, područje Grada Malog Lošinja
Spremnici novih veziva u tvornici KNAUF INSULATION d.o.o.u Varaždinskoj županiji
Izgradnja uvoda dalekovoda DV 110 kV Obrovac – Zadar u TS Benkovac
Rekonstrukcija, uređenje i modernizacija dijela ribnjaka 'Donji Miholjac'
Obilazni vodoopskrbni cjevovod oko Grada Đakova
Rekonstrukcija, uređenje i modernizacija dijela ribnjaka 'Pisarovina'
Izgradnja pristaništa za ribarske brodove i kružnog toka u korijenu uvale Radonja, Općina Selca
Rekonstrukcija, uređenje i modernizacija ribnjaka 'Podunavlje', Općina Bilje
Izgradnja dječjeg vrtića u Ravoj Gori
Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC4253, dionica Slatinski Drenovac – Jankovac – granica Virovitičko-podravske županije
Izgradnja poslovno – proizvodne zgrade poduzetničkog inkubatora i akceleratora Valpovo
Proizvodna i proizvodno-servisna zgrada, proizvodnja i punjenje vode, Babotok, Općina Kapela
Postrojenje za preradu rajčice i jabuke na k.č. 11968/2 k.o. Metković, Grad Metković, Dubrovačko-neretvanska županija
Uzgajalište u uvali Vlaška na Hvaru, kapaciteta do 80 t/god bijele ribe i 15 t/god školjkaša
Rekonstrukcija postojeće građevine u sklopu postrojenja Ljevaonice Bjelovar
Izmjena zahvata rekonstrukcije/dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica s pripadajućim sustavom odvodnje
Razminiravanje i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima u dunavsko-dravskoj regiji
Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Vinkovački vodovod
Eksploatacija geotermalne vode u svrhu poljoprivredne proizvodnje na budućem eksploatacijskom polju 'Bošnjaci-sjever', Vukovarsko-srijemska županija
Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Belica-Držimurec-Turčišće-Podturen
Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Goričan - Donji Kraljevec
Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomerecije Podbrest - Prelog
Izmjena eksploatacije geotermalne vode iz proizvodnih bušotina VC-1 i VC-1A i utisnih bušotina VC-2 Ptk-1 na eksploatacijskom polju 'Velika Ciglena', Grad Bjelovar i Općina Severin
Linija za proizvodnju kečapa Zvijezda, Grad Zagreb
Izgradnja Zanatsko-poslovnog centra Mindel, Lumbarda

Sunčane elektrane Karin (SE Karin) priključne snage do 9,9 MW, područje Grada Obrovca i Grada Benkovca
Sustav javne vodoopskrbe - Područje Liburnija, Primorsko-goranska županija
Uređenje obalnog pojasa - dogradnja postojeće lučke infrastrukture u Drveniku